Search
Close this search box.

Referenční projekty

Výsledky naší práce jsou dokončené stavby. Naší specializací jsou kolektory a kabelové tunely, vodovody a kanalizace, statické a geotechnické úlohy, sanace betonových konstrukcí a dopravní stavby.
Kategorie projektů
Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ul. Nad Novou Libní, Praha 8 (spadiště s tangenciálním nátokem a šroubovicovým obtokem)
Realizace spadiště hloubky 36 m nahrazujícího pět nízkých spádových stupňů.
Havárie stoky DN 500, Praha 1 Hradčany, ul. U Prašného mostu (Jelení příkop)
Nahrazení stávajícího skluzu spadištěm hloubky 21 m.
Rekonstrukce kanalizace – Václavské náměstí – Darex
Rekonstrukce a zesílení stávající kanalizační stoky 700/1250 v koordinaci se záměrem revitalizace Václavského náměstí.
Kabelový tunel Karlín směr Hlávkův most
Nově ražený kabelový tunel propojující kolektor Hlávkův most s rozvodnou Karlín.
Havárie kanalizace v ulici Vysočanská
Sanace propadu po přívalovém dešti a následná rekonstrukce stoky.
Výměna vodovodu v kolektoru Bronzová
Inovativní výměna vodovodu s použitím nerezového potrubí a mechanických spojek.
Oprava mostu Borovnice
Kompletní obnova mostku ve středočeském kraji.
Rekonstrukce kanalizace Českobrodská
Sanace propadu po přívalovém dešti a následná rekonstrukce stoky.
Rekonstrukce kanalizace Vinohradská
Rekonstrukce stoky a její přeložení mimo tramvajové těleso.
Obnova vodovodu v kolektoru Modřany
Obnova vodovodního řadu v sídlištním kolektoru Modřany v délce 2,2 km, včetně 1,7 km přípojek.