0%

Referenční projekty

Výsledky naší práce jsou dokončené stavby. Naší specializací jsou kolektory a kabelové tunely, vodovody a kanalizace, statické a geotechnické úlohy, sanace betonových konstrukcí a dopravní stavby.

Vodovody a kanalizace

Zabýváme se rekonstrukcemi kanalizací, umíme operativně řešit opravy havárií na kanalizační síti. Navrhujeme nové kanalizace a objekty na provozované síti. Na základě našich projektů byla realizována řada zcela inovativních řešení, nezřídka s nutností 3D modelování v laboratoři. Řešíme rekonstrukce i nové návrhy vodovodů s optimalizací sítě. Specializujeme se na ukládání vodovodů do kolektorů, které má specifické požadavky.

Tunely a kolektory

Specializujeme se na liniové stavby pro vedení energetických systémů – kolektory, kabelové tunely. V naší firmě působí odborníci, kteří stáli u počátku vývoje kolektorů v tehdejším Československu. Kromě toho provádíme projekty k tunelům pro pěší i vozidla, podzemní garáže a další typy podzemních staveb.

Statika a geotechnika

Provádíme statické návrhy a posouzení podzemních i nadzemních konstrukcí. Statické posouzení návrhu je nedílnou součástí našich projektů, stejně jako návrh sledování a statických opatření během stavby. Zpracováváme odborné posudky a optimalizace řešení na stavbě.

Sanace a opravy konstrukcí

Na poli sanací betonových konstrukcí zpracováváme projekty a návrhy technologie sanací, a to speciálně pro sanace betonových staveb podzemních (šachet, objektů kanalizace, vodojemů, kolektorů a kabelových tunelů).

Sanace a opravy konstrukcí

V oblasti dopravních staveb se specializujeme na rekonstrukce a opravy komunikací, mostů a dopravních staveb, a to od dokumentace k územnímu rozhodnutí až po realizační projekt.