Search
Close this search box.

Rekonstrukce kanalizace Českobrodská

Investor:
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel:
sdružení Čermák a Hrachovec a.s. a Pragis a.s.
Výstavba:
prosinec 2015 – listopad 2017
Lokace:
ul. Českobrodská

Výstavba nové trasy kanalizační stoky – sběrače Jarov – byla vynucena nekapacitními úseky stoky stávající. Nový kapacitní sběrač je veden pouze po veřejných pozemcích, převážně v komunikacích. Vzhledem k hloubce uložení stoky – až 15 m – byla její rekonstrukce prováděna hornicky – přeražbou. Pro výstavbu nové stoky byly použity dvě technologie ukládání.

V úsecích uložených v hloubkách 15 – 10 m byla provedena na místě betonovaná železobetonová stoka. Kyneta stoky je vyložena čedičovými radiálkami do poloviny profilu. V úsecích uložených v hloubkách 10 – 6 m byla stoka provedena z prefabrikovaných železobetonových trub s vyložením čedičovými radiálkami také do poloviny profilu.

V trase stoky je provedeno celkem 28 revizních šachet a objektů, například spadiště pro přepojení přípojné stoky DN800 do nové stoky. Spadiště je hloubky 13,5 m s výškou spadišťového prostoru 10 m.