Search
Close this search box.

Publikace

Výsledky naší práce prezentujeme na konferencích a publikujeme v odborných časopisech (Stavebnictví, Tunel, Beton). Jedná se nejen o prezentaci realizovaných staveb, ale především o přiblížení inovativních řešení vodohospodářských a statických úloh.

Využití kontinuální betonáže při ukládání radioaktivních odpadů
článek v časopisu Stavebnictví
Autor: Ing. Michal Sedláček, Ph.D.
Vydáno: 10/2023
PDF-icon-2
Havárie kanalizační stoky na Pražském hradě
Článek ve časopisu Stavebnictví
Autor: Ing. Michal Sedláček, Ph.D.
Vydáno: 03/2023
PDF-icon-2
Kniha spadiště Nad Novou Libní – ukázka
Cattacan, s.r.o., pro INOS Zličín, a.s.
Autor: kolektiv autorů
Vydáno: 10/2020
PDF-icon-2
Spadiště s tangenciální nátokem a šroubovicovým obtokem (2021)
Článek pro časopis Stavebnictví
Autor: Ing. Petra Bařinová, Ing. Václav Stach, Ing. Michal Sedláček, Ph.D.
Vydáno: 04/2020
PDF-icon-2
Snížení nákladů při výstavbě kolektorů optimalizací účinků zatížení od dopravy (2019)
Článek pro časopis Stavebnictví
Autor: Ing. M. Sedláček, PhD.
Vydáno: 10/2019
PDF-icon-2
Konec zedníků v Čechách aneb hledání náhrady za zděné stoky velkých profilů
Prezentace pro konferenci Městské vody
Autor: Ing. Štěpán Moučka
Vydáno: 06/2019
PDF-icon-2
Destrukce stokové sítě vlivem přitížení povrchu
Publikace pro časopis Stavebnictví
Autor: Ing. M. Sedláček, Ph.D.
Vydáno: 09/2017
PDF-icon-2
Vložkování historických stoky tvarovkami z taveného čediče
Prezentace pro konferenci Městské vody
Autor: Ing. Štěpán Moučka
Vydáno: 06/2017
PDF-icon-2
Příklad plasticitního posouzení důlní ocelové výztuže obdelníkové stavební šachty podle ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3 s využitím stabilitního výpočtu
Publikace pro časopis Tunel
Autor: Ing. M. Sedláček, Ph.D., doc. Dr. Ing. J. Dolejš
Vydáno: 01/2016
PDF-icon-2
Jiný pohled na překonávání velkých spádů na kanalizaci
Prezentace pro konferenci Městské vody
Autor: Ing. Štěpán Moučka
Vydáno: 06/2015
PDF-icon-2
Koncová odlehčovací komora stoky C
Publikace pro 10 let Ceny Inženýrské komory (ČKAIT)
Autor: Ing. M. Sedláček, Ph.D.
Vydáno: 04/2015
PDF-icon-2
Prostorový zemní tlak na kruhové šachty
Publikace pro časopis Stavebnictví
Autor: Ing. M. Sedláček, Ph.D.
Vydáno: 03/2015
PDF-icon-2
Zatížení kruhových šachet
Publikace pro 42. Konference Zakládání staveb Brno 2014
Autor: Ing. M. Sedláček, Ph.D.
Vydáno: 11/2014
PDF-icon-2
Definitivní ostění KT Karlín
Publikace pro časopis Beton
Autor: Ing. M. Sedláček, Ph.D., J. Fiala
Vydáno: 06/2014
PDF-icon-2
Betonářské dny – Definitivní ostění KT Karlín – prezentace
Publikace pro 19. Betonářské dny 2012
Autor: Ing. M. Sedláček, Ph.D., Ing. P. Cupal
Vydáno: 11/2012
PDF-icon-2
Betonářské dny – Definitivní ostění KT Karlín – článek
Publikace pro 19. Betonářské dny 2012
Autor: Ing. M. Sedláček, Ph.D., Ing. P. Cupal
Vydáno: 11/2012
PDF-icon-2
Koncová odlehčovací komora kmenové stoky C v Praze – Bubenči
Publikace pro časopis Stavebnictví
Autor: Ing. M. Sedláček, Ph.D., Ing. P. Fatka
Vydáno: 06-07/2012
PDF-icon-2
Využití technologie 3D laserového skenování – prezentace
Publikace pro konference Městské vody
Autor: Ing. P. Fatka
Vydáno: 06-07/2012
PDF-icon-2
Využití technologie 3D laserového skenování – článek
Publikace pro konference Městské vody
Autor: Ing. P. Fatka
Vydáno: 06-07/2012
PDF-icon-2
Vybrané havárie zděných stok v Praze – prezentace
Publikace pro konference Městské vody
Autor: Ing. J. Řehoř
Vydáno: 10/2011
PDF-icon-2