KO-KA s.r.o.

Projekční a inženýrská kancelář

KO-KA s.r.o. (Kolektory – Kanalizace) je projekční společnost se zaměřením na podzemní, vodohospodářské, dopravní stavby a stavby městské infrastruktury. Pro naše zákazníky zajišťujeme plný projekční servis přípravy stavby od úvodní studie až po autorský dozor při realizaci díla, včetně inženýrské činnosti. Umíme řešit komplikované úlohy ve stísněných podmínkách městských center i rychle a operativně pomáhat klientům v rámci odstraňování havárií.

Specializujeme se vyhraněném spektru činností

Kanalizace
Vodovody
Kolektory a tunely​
Sanace betonů
Řešení havárií​
Komunikace
Geotechnika
Statika​

Certifikace a odbornost

Máme ve svých řadách řadu autorizovaných inženýrů ČKAIT. Pro projektování staveb prováděných hornickým způsobem máme oprávnění ČBÚ a odborně způsobilé báňské projektanty. Firma je u ČBÚ ustanovena odborným znalcem a členem odborných asociací.

Referenční projekty

Výsledky naší práce jsou dokončené stavby. Naší specializací jsou kolektory a kabelové tunely, vodovody a kanalizace, statické a geotechnické úlohy, sanace betonových konstrukcí a dopravní stavby.

Publikační činnost

Výsledky své práce publikujeme v odborných časopisech a na konferencích.

Naši obvyklí zákazníci