Search
Close this search box.

O společnosti

Společnost KO-KA byla založena roku 1997 a již více než 20 let se specializuje na podzemní a vodohospodářské stavby a stavby městské infrastruktury. Řešíme všechny projekční stupně, dokážeme řešit havarijní situace. Naším cílem je spokojený klient.

Odbornost a certifikace

Máme ve svých řadách řadu autorizovaných inženýrů ČKAIT. Pro projektování staveb prováděných hornickým způsobem máme oprávnění ČBÚ a odborně způsobilé báňské projektanty. Firma je u ČBÚ ustanovena odborným znalcem a členem odborných asociací.

Autorizace ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

  • městské inženýrství – 2 autorizovaní inženýři
  • geotechnika – 4 autorizovaní inženýři
  • stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – 6 autorizovaných inženýrů
  • statika a dynamika staveb
  • mosty a inženýrské konstrukce
Osvědčení vydaná orgány báňské správy
  • 11 báňských projektantů s oprávněním k projektování činností prováděných hornickým způsobem
  • odborný znalec – fyzická osoba (Ing. Štěpán Moučka)
  • odborný znalec – právnická osoba (KO-KA s.r.o.) pro vypracování odborných posudků a stanovisek a pro posuzování stability podzemních objektů a dalších prostor vytvářených činností prováděnou hornickým způsobem
Členství v ITA/AITES, CzTA – Česká tunelářská asociace, člen mezinárodní tunelářské asociace ITA/AITES.

Členství v CzSTT – Česká společnost pro bezvýkopové technologie.

Členství v SOVAK – Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s.

Další požadované odbornosti zajišťujeme prostřednictvím spolehlivých subdodavatelů, spolupracujeme také s akademickými pracovníky ČVUT.
Společnost je prověřena Národním bezpečnostním úřadem NBÚ do stupně „vyhrazené“.

Ve firmě je zaveden a udržován systém managementu jakosti pro projektovou a inženýrskou činnost ve výstavbě odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016.

Získaná ocenění a uznání

Volnočasové aktivity

Aby nás práce s kolegy bavila a neotravovala, organizujeme pravidelné akce. Často a rádi jezdíme na lyže, na kola a na vodu, podnikáme výlety po horách, pravidelná utkání v ruské hře Gorodky a mnoho dalších společenských setkání s vlastní muzikou. Leckdy právě na těchto akcích nalezneme řešení problémů s partnery z realizovaných staveb.

Existuje také KOKA rostlina, ale tu u nás neseženete…