Search
Close this search box.

Havárie kanalizace v ulici Vysočanská

Investor:
PVS a.s., PVK a.s., TSK a.s.
Dodavatel:
sdružení Čermák a Hrachovec a.s.
Výstavba:
červenec 2016 – březen 2018
Lokace:
ul. Vysočanská

V červenci 2016 došlo po přívalových srážkách k propadu stoky 800/1430 a vozovky v ulici Vysočanská. Vznikla kaverna o velikosti 212 m2, která byla neprodleně stabilizována zásypem inertním materiálem a zaklopena železobetonovou deskou. Z důvodu pokračujících nepříznivých povětrnostních podmínek se během krátké doby zvýšil rozsah havárie z 55 m na 420 m!

Okamžitě byly zahájeny stavební a projekční práce pro realizaci opravy. Zároveň byl zahájen nepřetržitý monitoring v okolí havárie, zejména s ohledem na složitou geologickou stavbu, blízkost objektů a bývalého pískovcového lomu s četnými prameny. Celá ulice Vysočanská byla uzavřena pro automobilovou dopravu, po nezbytném zajištění zde byl obnoven pouze provoz autobusů.

Vzhledem k hloubce uložení stoky – cca 8 m – byla její rekonstrukce prováděna hornicky – přeražbou. Součástí stavby byla rekonstrukce uličních vpustí a definitivní obnova povrchů.