Search
Close this search box.

Obnova vodovodu v kolektoru Modřany

Investor:
Kolektory Praha a.s.
Dodavatel:
KSF spol.s.r.o.
Výstavba:
2015 – 2016
Lokace:
Sídliště Modřany

Kolektor Modřany zajišťuje zásobování energiemi, vodou, plynem, teplou užitkovou vodou a datovými přenosy objekty na sídlišti Modřany. Kolektor se skládá z částí označovaných K1 – K4.

Realizovaná stavba navázala na již provedenou obnovu vodovodu v části K1 a její náplní byla obnova vodovodu v části K2 a K3. Vodovodní řady v této části kolektoru byly v 80letech 20. století provedeny v ocelovém potrubí s povrchovou asfaltovou izolací a byly na hranici životnosti s množstvím havárií a zvýšenou nutností oprav.

V rámci stavby došlo k výměně potrubí ve stejné dimenzi a trase, výměna potrubí byla prováděna uvnitř provozovaného kolektoru, vně kolektoru došlo pouze k výměně zemních hydrantů.

Celkově bylo obnoveno 2,2 km potrubí hlavního řadu v profilech DN150-DN300 a 1,7 km přípojek v profilech DN75-DN150. Stávající ocelové potrubí bylo nahrazeno potrubím z tvárné litiny, vypouštěcí potrubí bylo řešeno v materiálu nerez, došlo k výměně ocelových podpor, servopohonů a v souladu s požadavky provozu kolektoru byly řešeny prostupy stěnami kolektoru, napojení na uzemňovací soustavu, prostorové nároky atd. Náročný byl prostorový výplet vodovodu a ostatních sítí ve více jak čtyřiceti šachtách.