Search
Close this search box.

Rekonstrukce kanalizace Vinohradská

Investor:
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel:
sdružení Čermák a Hrachovec a.s. a Pragis a.s.
Výstavba:
červenec 2015 – listopad 2017
Lokace:
ul. Vinohradská

Stoka v ulici Vinohradská pochází z konce 19-tého a začátku 20-tého století. Jedná se o sběrač VII kmenové stoky A, který odvádí odpadní vody z oblasti Vinohrad a Žižkova.

Časté havárie stoky, její situovaní pod tramvajovou tratí, velký sklon, nejednotný profil a nevhodné půdorysné vedení vedly k rozhodnutí stoku kompletně zrekonstruovat – část stoky byla opravena zednicky a část byla zrekonstruována kompletní přeražbou, kdy byly stávající profily sjednoceny do vejčitého profilu 900/1600. V části trasy byla stoka přeložena mimo tramvajové těleso.

Vzhledem k hloubce uložení stoky byla rekonstrukce provedena hornicky v ražené štole. Definitivní konstrukci stoky tvoří čedičový žlab a klenba z polymerbetonu. V rámci rekonstrukce byly vybudovány tři nové spojné komory, několik spojných šachet a s postupem bylo přepojeno velké množství funkčních přípojek. Celková délka nové stoky je 470 m.