Search
Close this search box.

Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ul. Nad Novou Libní, Praha 8 (spadiště s tangenciálním nátokem a šroubovicovým obtokem)

Investor:
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel:
INOS Zličín a.s.
Výstavba:
2016 - 2021
Lokace:
Libeň - Lesopark Okrouhlík (mezi ulicemi Na Okrouhlíku a Nad Okrouhlíkem)

Část stávajícího kanalizačního sběrače vedeného z ulice Nad Novou Libní směrem k ulici Na Okrouhlíku realizovaného v létech 1972 byla řešena jako soustava několika mělkých spadišť s nevyhovujícími průtočnými poměry. Tato část sběrače byla nahrazena novou kanalizací s jedním spádovým stupněm.

Nová trasa kanalizace je vedena pod svažitým lesním pozemkem a dále pod parkovou cestou podél zahrádkářské kolonie. Na trase stavby kanalizace jsou umístěny tři vstupní šachty. Spojná komora SK1, mezilehlá vstupní šachta Š2 a spadiště SŠ3. Stoka je ze železobetonových trub vejčitého profilu 900/1600 mm s čedičovou výstelkou. Celková délka stoky je 253 m. Všechny tři šachty a nová trasa stoky byly provedeny hornickým způsobem, tj. ražbou.

Pro překonání výškového spádu 27 m bylo na horním úseku stavby realizováno unikátní kruhové spadiště s tangenciálním nátokem a šroubovicovým obtokem o celkové hloubce 36 m.

Unikátnost řešení spočívá zejména v převedení splaškového průtoku nikoli svislým spádovým stupněm, ale obtokovým žlabem. Toto řešení zamezí vzniku nežádoucího aerosolu. Aerosol vznikající při průtoku splaškových vod je nejen nepříjemný pro pohyb osob při inspekcích kanalizace, ale zejména pro jeho agresivní působení na okolní materiály a konstrukce. Otevřený obtokový žlab je umístěn na vnější stěnu schodišťového prostoru.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:

  • celková hloubka 36 m
  • výška spádového stupně 27 m