Search
Close this search box.

Kabelový tunel Karlín směr Hlávkův most

Investor:
PREdistribuce a.s.
Dodavatel:
Čermák a Hrachovec a.s.
Výstavba:
06/2017 – 01/2019
Lokace:
ul. Ke Štvanici – Hlávkův most

Kabelový tunel Karlín směr Hlávkův most je navazující tunel na tunelový úsek vyvádějící kabely z nové rozvodny Karlín v Pobřežní ulici. Realizací tohoto úseku dojde k propojení s nově realizovaným kolektorem Hlávkův most. Propojení obou staveb umožní vyvedení silových kabelů směrem do Holešovic a případně do stávajícího kolektoru RNLS vedoucího po pravém břehu Vltavy směrem do centra. Kabelový tunel sestává z šachty a úseku mezi šachtou a technickou komorou u kolektoru Hlávkův most. Tunel je navržen pro jednostranné uložení kabelů.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:

  • osová délka tunelu – 189 m
  • mocnost nadloží – 20 – 28 m
  • profil tunelu – vejčitý 2,3 x 2,4 m
  • šachta J34 – hrubý průměr 6,1m; hl.=44 m

ZAJIŠTĚNÍ ŠACHTY J34 PŘEVRTÁVANÝMI PILOTAMI

  • průměr piloty – 1,18 m
  • délka piloty – 25 m
  • počet – 30 ks

Geologické podmínky, prostorová náročnost pro požadované počty kabelů, podchod proplachovacího kanálu a nájezdné rampy magistrály pod komunikací Wilsonova kladly projektu největší překážky. Geologický průzkum prokázal složité poměry dané tektonickým porušením horninového prostředí a vysoko zastiženou hladinu podzemní vody. Speciálním úkolem bylo napojení na nový kolektor, kde nebylo možno použít trhací práce. Musela být zachována vodotěsnost šachty a komory.

Před započetím hloubení šachty bylo provedeno její zajištění převrtávanými pilotami. Definitivní konstrukce tvoří armovaný beton litý do bednění s důrazem na krytí výztuže a zajištění pracovních a dilatačních spár proti vodě vkládáním plechů a nátěrem spár přípravky na bázi sekundární krystalizace.