Search
Close this search box.

Výměna vodovodu v kolektoru Bronzová

Investor:
PVK a.s.
Dodavatel:
Čermák a Hrachovec a.s.
Výstavba:
2017
Lokace:
ul. Bronzová

V rámci akce byla provedena výměna vodovodního řadu DN150 včetně přípojek uvnitř provozovaného kolektoru Lužiny 10. Původní ocelové potrubí obalené vrstvami asfaltových pásů bylo nahrazeno nerezovým potrubím s mechanickými spojkami Piedmont. Jednalo se o zkušební úsek, protože tento systém nebyl dosud v pražské kolektorové síti pro vedení vodovodu použit. První zkušenosti se systémem jsou pozitivní – výměna vodovodu proběhla k plné spokojenosti provozovatele vodovodu i provozovatele kolektoru, montáž proběhla velmi rychle s minimálním vlivem na okolní prostředí.