0%

TEREZÍN - OBNOVA KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU HLAVNÍ PEVNOSTI

Investor: Severočeská vodárenská společnost, a.s.
Dodavatel: Sdružení Čermák a Hrachovec a.s. + 1.SČV
Výstavba: leden 2015 – prosinec 2015
Lokace: Hlavní pevnost Terezín

V rámci stavby byla provedena rekonstrukce hlavních stok kanalizačního systému pod Hlavní pevností Terezín. Stokový systém byl vybudován současně s pevností v letech 1780-1790 a jeho stav je poplatný době vzniku. Stokový systém tvoří obvodová stoka A příčně rozdělená soustavou vnitřních stok (B, C, D, E) vedených v souladu s uličním systémem. Všechny prvky systému – stoky, šachty, přípojky – prošly kompletní sanací.

Základní parametry:
 • Celková délka – 4,2 km
 • Velikosti stok – 850x1450mm až 1350 x 1650 mm
 • Hloubka dna stok – 3,2 – 5,0 m
 • Podélný sklon – 0,3 – 6,5 ‰
 • Počet sanovaných šachet – 55 ks
 • Počet sanovaných zaústění přípojek – 300 ks
 • Celková sanovaná plocha stok – 19 000 m2
 • Odhadovaná délka spárování – 155 000 m
Stavební práce se skládaly z těchto hlavních činností:
 • Sanace šachet – přezdívky, výměna stupadel a poklopů
 • Sanace konstrukce – spárování, přezdívání
 • Sanace zaústění přípojek a podružných řadů
 • Sanace dna – nová výstelka z čedičových tvarovek
 • Sanace zemního prostředí pomocí injektáže řízenými horizontálními vrty
Lokace projektu