0%

Podjezd Chlumecká

Investor: Hlavní město Praha
Dodavatel: Sdružení – Dálniční stavby Praha, Integra Liberec, OHL ŽS Brno
Výstavba: 2008
Lokace: ul. Chlumecká – Pražský okruh

Podjezd Chlumecká propojuje nákupní centra na Černém mostě podél obou stran Chlumecké. Podjezd je obousměrný a umožnuje přímý průjezd pod ulicí Chlumecká z nákupního centra Černý Most k nákupnímu centru Sconto. Předchozí možné spojení obou nákupních center bylo po objížďce dlouhé cca 3,2 km.

Mostní objekt je z železobetonových prefabrikovaných předpjatých nosníků spřažených deskou. Opěry mostu jsou z vrtaných pilot DN900.

Stavba kromě vlastní konstrukce podjezdu se souvisejícími zařízeními zahrnovala řadu přeložek inženýrských sítí – kabelovod, vodovod, dešťová stoka, vodovodní a plynovodní přípojka, silové kabely a osvětlení – a kultivaci prostředí nově vysázenou zelení.

Základní parametry:
  • celková délka podjezdu – 44 m
  • světlá výška – 4,65 m
  • šířka komunikace – 1a m
  • délka komunikace 30 m
  • objem zemních prací – cca 12 500 m3
Lokace projektu