0%

KANALIZACE V DĚTSKÉ FAKULTNÍ NEMOCNICI MOTOL

Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Dodavatel: Metrostav a. s.
Výstavba: září 2006 – červen 2007
Lokace: Fakultní nemocnice v Motole

Součástí rekonstrukce DFN Motol byly přeložky stok a nové přípojky, které bylo nutno provést vzhledem ke křížení stávajících řadů s nově budovanými podzemními koridory (viz sekce podzemní stavby).

Základní parametry:
  • nové stoky, celková délka – 924 m
  • nové přípojky, celková délka – 276 m
  • rušené stoky, celková délka – 883 m
  • velikost stok – DN200 – DN500
  • materiál – sklolaminát
  • hloubka uložení – 2,7 – 8,2 m

Přeložky i přípojky jsou navrženy jako oddílná kanalizace a celý systém je proveden ze sklolaminátového potrubí. Na trase je i několik spadišť. Vzhledem ke geologickým a výškovým poměrům probíhala část prací v ražbách, část ve výkopu. Práce se odehrávaly v prostředí písčitých hlín a zvětralých břidlic.

Zajímavostí byl návrat k dřevěné výztuži ražeb a šachet – maximální rozměr šachty byl 5,0 x 3,55 m při hloubce cca 9,0 m.

Lokace projektu