0%

Kabelový tunel Zličín-jih

Investor: PREdistribuce, a.s.
Dodavatel: NAVATYP, a.s.
Výstavba: 03/2009 – 01/2010
Lokace: Zličín – Obchodní zóna

Kabelový tunel Zličín – jih řeší způsob vyvedení výkonu druhé sekce 22kV transformovny Zličín z areálu TR jižním směrem k Západnímu Městu a obchodní zóně Zličín a Chabry. Tunel je celkové délky 151 m a tvoří ho vlastní tunel kruhového profilu, 2 technologické šachty a strojovna vzduchotechniky. Součástí díla jsou podpovrchové objekty pro vyústění kabelů do kopaných tras, nasávací objekt vzduchotechniky a čerpání průsakových vod. Tunel je navržen pro oboustranné uložení kabelů.

Základní parametry:
  • osová délka tunelu – 151,5 m
  • hloubka dna tunelu – 9,75 – 12,25&nbspm
  • výška nadloží – 6,5 – 9,0&nbspm
  • profil tunelu – Ø 2,63&nbspm
  • šachta Š11 – 4,45 x 5,40&nbspm, hl. 11,15 m

Geotechnické podmínky pro ražbu tunelu tvoří prostředí nezpevněných a málo zpevněných pískovců nad hladinou podzemní vody. Toto prostředí a dimenze tunelu vedly k volbě technologie ražby pomocí mechanizovaného štítu, která je efektivnější oproti klasickému způsobu, kdy je konstrukce tunelu rozdělena na provizorní a definitivní ostění. Definitivní ostění je skládáno z jednotlivých vzájemně spojených segmentů. Okamžitě po vyražení tak vzniklo definitivní dílo, které bylo následně vystrojeno ocelovou konstrukcí pro vedení kabelů.