0%

HAVÁRIE KANALIZAČNÍ STOKY V UL. NAD ROKOSKOU

Investor: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Dodavatel: PRAGIS a.s.
Výstavba: prosinec 2011 – leden 2012
Lokace: ul. Nad Rokoskou

Při běžné prohlídce stoky byla zjištěna havárie jednotné vejčité zděné stoky 700/1250 v oblasti křižovatky ulic Nad Rokoskou, Květinářská a Zahradnická. Na úseku cca 4,2 m došlo zde k zhroucení klenby stoky a vývoji kaverny v nadloží. V poškozeném úseku se z pravé strany napojuje kanalizační přípojka DN200. Stoka byla opravena z povrchu dvojicí těsně přiléhajících těžních šachet – soušachtím.

Lokace projektu