Search
Close this search box.

Rekonstrukce kanalizace – Václavské náměstí – Darex

Investor:
Hlavní město Praha
Dodavatel:
Metrostav a.s.
Výstavba:
leden 2018 – červen 2019
Lokace:
Václavské nám., Praha 1

Stavba řešila rekonstrukci a zesílení stávající kanalizace 700/1250. Stavba byla koordinována se záměrem revitalizace Václavského náměstí tak, aby výstavba plánovaných ramp do podzemních garáží a jejich přitížení kanalizaci nepoškodilo. Proto byla rekonstrukce provedena ve stavební jámě a kanalizace byla uložena do železobetonové chráničky, která kromě ochrany proti přitížení umožní i budoucí obnovu nebo zkapacitnění kanalizace. Konstrukce stoky byla provedena vyzděním z kanalizačních cihel, žlábek je v celém úseku řešen z čedičových tvarovek.

  • profil 700/1250
  • materiál zděná cihlová s čedičovým žlabem a bočnicí
  • délka 70 m
  • sklon 11,2 ‰
  • hloubka dna potrubí pod terénem . . . 6,9 – 7,2 m