0%

Výpust rybníka Jordán

Investor: Město Tábor
Dodavatel: Metrostav a.s.
Výstavba: 2012 – 2014
Lokace: Rybník Jordán – Tábor

Rybník Jordán v Táboře o ploše přes 51 ha, je nejstarší přehradní nádrží v Česku a dokonce ve střední Evropě, vznikl přehrazením Košínského potoka a dostaven byl v roce 1492. Po povodních v roce 2002 bylo rozhodnuto o zřízení spodní výpusti u tohoto historického vodního díla. Výpust tvoří liniová, převážně podzemní stavba, která umožňuje vypouštění nádrže z jejího nejhlubšího místa do koryta Tismenického potoka.

Toto vypouštění zajišťují stavebně především následující stavební objekty
 • tlaková přívodní štola s vtokovým objektem
 • objekt uzávěrů
 • beztlaková odpadní štola s portálem

Tlaková přívodní štola byla realizována z objektu uzávěrů a skládá se ze dvou částí – ražené a hloubené.

 • délka úseku – 40,3 m
 • mocnost nadloží – 6,2 – 14,8 m
 • podélný sklon – 2,7 %
 • tvar profilu provizorní konstrukce – podkovovitý
 • tvar profilu definitivní obezdívky – kruhový
 • profil a plocha teoretického výrubu – 2,5 x 2,4 m

Objekt uzávěrů byl realizován v šachtě na břehu nádrže Jordán. Šachta byla v hloubce 11,7 m půdorysně rozšířena, což znamenalo specifické stavební postupy. Součástí stavebního objektu byla ražba štoly dl. 5,1 m kónického tvaru, do níž byla následně zaústěna ražba beztlakové odpadní štoly.

Beztlakové odpadní štoly bude realizován od portálu (budoucího vyústění) směrem k objektu SO 02 Vstupní objekt a objekt uzávěrů.

 • délka úseku – 148,87 m
 • mocnost nadloží – 0,0 – 23,5 m
 • podélný sklon – 0,25 %
 • tvar profilu provizorní konstrukce – podkovovitý
 • tvar profilu definitivní obezdívky – vejčitý
 • profil a plocha teoretického výrubu – 2,5 x 2,4 m
Lokace projektu