0%

UZÁVĚR NA STOCE "B"

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: J+K s.r.o.
Výstavba: 2002
Lokace: ul. Za Elektrárnou

Vstupní objekt a konstrukce hlavního uzávěru na stoce „B“ (1400/2100) jsou z 20. let minulého století a nachází se v ulici Za Elektrárnou. K rekonstrukci (výměně) uzávěru bylo přistoupeno na základě dlouhodobých problémů s uzavíráním stoky. Uzávěrem se manipuluje průtok v oddělovači, který se nachází nad ním.

Po zvážení všech variant bylo rozhodnuto o výměně celého uzávěru včetně rekonstrukce uzávěrové šachty. Nutností pro realizaci bylo vybudování trvalého obtoku v objektu šachty. Pro maximální využití prostoru, výhodné statické poměry i kvůli minimálnímu zásahu do drážního tělesa, byl zvolen kruhový tvar šachty. Světlý průměr šachty byl 6,1 m a hloubka 8 m. Šachta obsahuje dvě výškové úrovně – ve výšce zastropení obtoku a druhá 4,7 m ode dna stoky. V šachtě bylo osazeno nerezové oboustranně těsnící šoupě, a to na návodní straně. Manipulace se šoupětem probíhá pomocí vřetene s elektropohonem, který je umístěn v horním patře šachty v prostoru pro ovládání. Za touto šachtou byl vybudován nezávislý objekt – revizní šachta, pro kontrolu uzávěru z povodní strany.