0%

STOKA TÁBORSKÁ

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: Kankol s.r.o.
Výstavba: 2002
Lokace: ul. Táborská

Stoka v ul. Táborská je profilu 600/1100 a byla vybudována roku 1927. Průzkumem bylo zjištěno, že je v kritickém technickém stavu – výrazná koroze zdiva, spáry bez pojiva, chybějící kameninové žlábky atd. Lokálně bylo odhaleno zřícení klenby. Vzhledem k tomu, že celá stoka byla situována pod tramvajovým tělesem a tím byl omezen přístup nejen pro sanační práce, ale i pro pozdější běžnou údržbu, byla souběžně se stávající stokou vybudována nová stoka stejného profilu ležící mimo tramvajové těleso. Výstavba nové stoky byla provedena ražbou s poměrně malým nadložím. Do nové stoky byly přepojeny všechny stávající přípojky a uliční vpusti. Stoka byla rekonstruována v délce 520 m jako zděná s čedičovými žlábky.