0%

STOKA NA KVĚTNICI

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: Kankol s.r.o.
Výstavba: 1999
Lokace: ul. Na Květnici

Havarijní stav vejčité stoky 600/1100 v ul. Na Květnici byl zjištěn v souvislosti s průzkumem hlavní stoky v ul. Táborská. Celkově byla nutná oprava stoky v délce 250 m.

V úseku s největším poškozením – v délce 95 m – byly průzkumem indikovány dutiny a nehomogenní prostory do vzdálenosti cca 45 cm od vnitřního líce stoky. Vzhledem k velkému sklonu stoky bylo v tomto úseku v havarijním stavu také její dno. Nejdříve byla provedena injektáž prostředí za ostěním stoky, po které následovala výměna stávajících kameninových žlábků za nové čedičové. Výměna byla prováděna postupným vybouráváním dna, dočasným podepřením klenby stoky a následným osazením nových čedičových žlábků. Nebylo možno předem ověřit nosnost zbylé konstrukce ani stav napjatosti okolní horniny. Proto bylo použito observační metody, která byla založena na přesném denním měření deformací ponechané konstrukce stoky.

Ve zbývajícím úseku, byl menší rozsah poškození a bylo provedeno pouze zainjektování volných prostor v okolí stoky a oprava vnitřního povrchu přespárováním.

Lokace projektu