0%

STOKA HRADEBNÍ

Investor: PVK a.s.
Dodavatel:
Výstavba: 2001
Lokace: ul. Na Florenci

Hradební stoka je dlouhá 2025 m a slouží pro odvod dešťových vod spádové oblasti. Tento projekt se zabýval sanací 590 m stoky v prostoru nádraží Praha Střed a jeho nejbližšího okolí. Hradební stoka byla vybudována cca ve 14.století, jako odvodňovací příkop podél původních městských hradeb. Jednalo se o příkop vyskládaný z kamenů, který byl cca v pol. 19.století zakryt cihlovou klenbou. Vznikla tak stoka o rozměrech 1,8 x 2,2 m. Stoka pod nádražím byla silně poškozena – koroze zdiva, spáry bez pojiva, chybějící cihly – a hrozila její destrukce.

Vnitřní líc stoky byl sanován 10 cm vrstvou stříkaného betonu s vyztužením ocelovými sítěmi. Dno bylo obloženo čedičovými tvarovkami. I přes zmenšení průtočného profilu byla zachována dostatečná kapacita stoky pro bezpečné odvedení dešťových vod.