0%

STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OK_3D Evropská

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: STAMET, s r.o.
Výstavba: srpen 2011 – leden 2012
Lokace: ul. Evropská, ul. K Červenému vrchu

Oddělovací komora OK_3D je umístěna na kmenové stoce D v Evropské ul. v blízkosti s křižovatky s ul. K Červenému vrchu. Hlavní náplní stavebních úprav byla výměna stávající a nevyhovující hradidlové desky na odtoku z oddělovací komory. Tato deska byla nahrazena novým regulačním šoupětem DN1200. Dále bylo osazeno nové regulační šoupátko DN500 do stávajícího otvoru v přelivné hraně oddělovací komory. Součástí úprav bylo také osazení technologie pro měření a dálkový přenos dat na dispečink PVK.

Základní parametry:
  • Stavební přístupová šachta – 3,55 x 4,6 m
  • Výměna šoupěte na odtoku – DN1200
  • Osazení šoupěte v přelivné hraně – DN500
  • Výstavba nové revizní šachty – 2,06 x 3,0 m; hl. 9 m