0%

Silnice I/38 (Vlkava – Bezděčín)

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dodavatel: Eurovia CS
Výstavba: 10/2009 – 08/2010
Lokace: silnice Vlkava – Bezděčín

Oprava stávajícího krytu vozovky silnice I/38, I. třídy v okrese Mladá Boleslav, na které je značný podíl těžké nákladní dopravy.

Základní parametry:
  • délka opravy – 12 946 km
  • opravované trubní propustky 1 ks
  • opravovaná čela propustků 13 ks
Lokace projektu