0%

SBĚRAČ TROJSKÁ

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: Kankol s.r.o.
Výstavba: 1998
Lokace: ul. Trojská

V rámci stavby byly rekonstruovány dva souběžné sběrače profilů 900/1600 a 1200/2000. Na jednom ze sběračů byla sanována největší havárie na stokovém systému v Praze. Vlivem poruchy ostění stoky došlo k vykomínování nadloží sběrače a vytvoření kráteru hloubky cca 10 m a průměru 15 m v těsném sousedství tramvajové zastávky.

Neprodleně byly zahájeny sanační práce. Byly vybudovány objekty pro manipulaci s průtokem a následovala vlastní oprava havarované stoky. V první fázi byly vyplněny duté prostory za ostěním stoky injektáží a zpevněna klenba injektáží. Následně bylo odbouráno dno a části boků stoky. Zbytek klenby byl zajištěn proti deformaci a poklesu. Do takto zajištěného podzemního díla byl vestavěn nový spodek stoky ze segmentů z taveného čediče. Na této stavbě byly poprvé ve velké míře použity čedičové žlábky a bočnice z fy EUTIT s.r.o. Na jejich vývoji se velkou měrou podílela naše projekční kancelář.

Po úspěšné rekonstrukci prvního sběrače byl stejnou technologií zrekonstruován i sběrač druhý.

Lokace projektu