0%

SBĚRAČ CXII B

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Výstavba: 2003
Lokace: Hostivařské Náměstí

Při rekonstrukci sběrače CXII b v Hostivaři bylo úkolem zkapacitnit úsek stoky 600/1100 mm mezi ulicemi Hostivařská a Pražská. Při velkých deštích docházelo k častým přepadům z oddělovače v Průmyslové ulici do Botiče. Hydrotechnickým výpočtem byl stanoven nový profil DN1800, jako materiál byl použit sklolaminát.

Vzhledem k velkému profilu a nutnosti instalovat obtok do výkopu se pohybovala šířka výkopu okolo 3,5 m a hloubka 5-6 m. Pro zachování plynulého provozu byla stavba prováděna po etapách. Na trase je jedna spojná komora se stokou 600/1100 a jedna přechodová šachta na profil 1200/2000. Tato šachta musela zároveň umožnit budoucí zkapacitnění dolního profilu. Součástí stavby byla přeložka vodovodu.

Lokace projektu