0%

SBĚRAČ BOHNICKÁ

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: Kankol s.r.o.
Výstavba: 1998
Lokace: ul. Bohnická

Při rekonstrukci sběrače Bohnická – vejčitá stoka 1100/1875 – bylo rekonstruováno poškozené spadiště a dva úseky stoky se značně poškozenou klenbou. V celé délce stoky (138,5 m) byly vyměněny žlábky – čedičové dno a jedna řada bočnic.

Hlavním problémem bylo převedení průtoku při stavbě. Jeho hodnota byla při bezdeštném období okolo 200 l/s a při velkých deštích až 5000 l/s. Vzhledem k velkému spádu stoky bylo využito možnosti obtoku po povrchu. Byla vybudována vzdouvací šachta s „komínem“ nad terén. Z tohoto „komínu“ vyúsťovalo ocelové svařované potrubí DN1400, které převedlo veškeré vody – včetně dešťových – přes celý rekonstruovaný úsek. K tomu, aby mohla voda vyvzdouvat bylo použito ocelové čílko, které bylo zasunuto do připravených drážek ve vzdouvací šachtě. Zpětné zaústění do stoky bylo provedeno v provizorním spadišti.

Lokace projektu