0%

SANACE ŠACHTY STOKY P

Investor: Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Dodavatel: Čermák a Hrachovec a.s.
Výstavba: 01/2011 – 07/2011
Lokace: ul. Jáchymovská

Projekt řešil sanaci kruhové betonové vstupní šachty se středovým konzolovým schodištěm umístěné na stoce „P“ v Praze 12 – Řeporyjích. Na základě provedeného stavebně technického průzkumu byl navržen optimální sanační zásah na betonových konstrukcích postižených masivním průsakem podzemní vody do vnitřních prostor válcovitého tubusu vstupní šachty a to pravděpodobně porušenou pracovní spárou. Důsledkem této poruchy bylo zatopení šachty pod touto poruchou na výšku cca 15 m doprovázené tvorbou bohatých temně červených uhličitanových výluhů na stěnách šachty.

Před vlastní sanací musela být šachta nejdříve „vypuštěna“. Vzhledem k objemu vody a hloubce šachty byl zvolen odstřel „těsného“ poklopu zevnitř stoky. Po vypuštění šachty a vyčištění masivních výluhů byla nejdříve zatěsněna postižená spára pomocí injektáže PU pryskyřicí. Poté byl sanován zbytek šachty a to především zednickým způsobem pomocí hydroizolačních materiálů vhodných na betonové povrchy.

Základní parametry:
  • Sanovaná hloubka šachty – 33,2 m
  • Průměr šachty – 4 m
Lokace projektu