0%

Sanace objektů vodojemu Ládví II

Investor: Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Objednatel: D-PLUS projektová a inženýrská a.s.

Projekt zpracoval sanaci a statického posouzení stávajícího podzemního vodojemu Ládví II v Praze 8 – Kobylisích postaveného v 60. letech minulého století, který se skládá z armaturní komory a dvou vlastních komor vodojemu.

Železobetonové konstrukční prvky ve vodojemech jsou zpravidla trvale pod vodní hladinou, což vyvolává povrchové poškození vrstev vyluhujícími účinky vody. Standardně jsou proto povrchy stěn a sloupů bez povrchového cementového tmelu s viditelně odhalenou strukturou drobného, někdy i hrubšího kameniva, což v důsledku komplikuje čistitelnost vodojemu. Korozně výrazně horší stav betonových konstrukcí je potom nad vodní hladinou vodojemu a průnik vody střešním pláštěm.

Statického posouzení zhodnotilo konstrukce vodojemu jako vyhovující, proto navržené sanační práce se týkaly plošných oprav povrchových vrstev betonu, stropní hydroizolace, dilatačních spár a výměny některých armatur.

Základní parametry:
  • objem vodojemu – 2 x 6000 m3
  • rozměr jedné komory – cca 34m x 38m x 5,8m
Lokace projektu