0%

Sanace objektů barrandovského spadiště

Investor: Hlavní město Praha
Dodavatel: Pragis, a.s.
Výstavba: 09/2010 – 07/2011
Lokace: ul. Hlubočepská – Barrandov
Projekt řešil sanaci betonových konstrukcí revizních objektů spadiště OK_33K na jednotné stokové sítí v Praze 5 – Barrandově. Tato stavba je v poměrech pražské kanalizační sítě stavbou atypickou a to jak svou hloubkou, tak i svým členěním na jednotlivé stavebně provozní objekty. Prováděná oprava objektů spadiště se týkala především objektů sloužících k přístupu a revizi vlastního spadiště. Jednalo se o sanaci postižených betonových konstrukcí, eliminaci masivních průniků vody z okolního horninového prostředí a zajištění alespoň částečného provětrání. Návrh a realizace sanace postižených konstrukcí vycházela z provedeného podrobného stavebně technického průzkumu. Pro stanovení rozsahu prací na betonových klenbách byla použita metoda 3D laserového skenování konstrukce.
Základní parametry:
  • Spadiště splaškového průtoku 75 m, DN 500
  • Spadiště dešťového průtoku 75 m, DN 2000
  • Kruhová vstupní šachta 75 m, průměru 4 m se středovým vřetenovým schodištěm
  • Přístupová chodba 1,2 x 2 m, dl. 70 m
  • Komora nad vývarem spadiště 4,5 x 11 m s klenutým stropem výšky 3,2 m s galerií
  • Oddělovací komora 6×13 m, celková výška 6 m s pochozí galerií
Lokace projektu