0%

REKONSTRUKCE UZÁVĚRŮ - ČECHŮV MOST

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: PRAGIS a.s.
Výstavba: červen 2011 – březen 2012
Lokace: Dvořákovo nábřeží – Čechův most

V prostoru před Čechovým mostem se nachází tři hlavní stoky označené „A“, „III“ a „IV“, které odvodňují Staré město, Nové město a Vinohrady, a které se spojují ve shybkové komoře těsně před Vltavou. Každá z těchto stok má svoji havarijní výpust do Vltavy. Všechny stoky jsou zděné, různých geometrických tvarů. Stoka „A“ je profilu 1600/2400, stoky „III“ a „IV“ pak profilu 1000/1750. Součástí všech tří stok jsou výpusti profilu 1200/1500. Pro možnost proplachu shybky pod Vltavou je shybka propojena s Vltavou proplachovací stokou 1200/1500.

Na všech stokách jsou osazeny původní (1908) litinové uzávěry – šoupata. Na všech výpustech jsou osazena litinová šoupata a zpětné klapky. V celém stokovém systému se nachází 7 šoupat, 1 svislá klapka, 1 překlápěcí dvířka a dvě horizontální klapky. Tyto uzávěry slouží kromě dalších manipulací pro ochranu stokového systému před povodněmi. V rámci probíhající protipovodňové ochrany Prahy bylo zjištěno, že stávající stav armatur na kanalizaci je nevyhovující jak z hlediska těsnosti, tak z hlediska jejich ovladatelnosti. Proto bylo rozhodnuto provést výměnu stěžejních uzávěrů.