0%

REKONSTRUKCE RADLICKÉ VÝPUSTI

Investor: Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Dodavatel: Subterra a.s.
Výstavba: říjen 2014 – prosinec 2015
Lokace: ul. Nádražní, ul. U Železničního mostu

Radlická výpust se nachází na území Prahy 5 – Smíchova. Jedná se dešťovou stoku, která křižuje důležité ulice hlavního města. Rekonstruovaný úsek vede převážně ve stávající trase a z menší části v trase nové. Uložení stoky je velmi mělké a do Vltavy ústí v blízkosti železničního mostu. Stavba křižuje protipovodňová opatření a nadchází vodovod DN800. Při výstavbě bylo nalezeno velké množství nefunkčních inženýrských sítí.

Základní parametry:
  • Celková délka – 360 m
  • Délka uložení ve stávající trase – 220 m
  • Délka uložení v nové trase – 140 m
  • Nový profil výpusti – DN800
  • Materiál výpusti – kamenina se zděnými oblouky
  • Sklon výpusti – 6,1 – 21,3 ‰
  • Počet zděných revizních šachet – 8 ks
  • Speciální objekt – výustní-sdružený
Lokace projektu