0%

Rekonstrukce mostků Běchovice

Investor:Magistrát hl. m. Prahy – Odbor městského investora
Dodavatel:DUMA spol. s.r.o.
Výstavba:10 – 11 / 2011
Lokace:Běchovice

V rámci stavby byly byla rekonstruována dvojice železobetonových lávek přes vodní vodního toku Rokytka se nachází první železobetonová lávka pro pěší. Rekonstrukce je vyvolána stavebně technickým stavem mostního objektu, kde stav nosné konstrukce je hodnocen jako špatný a příčné uspořádání mostu nesplňuje požadované předpisy (nedostačující šířka). Stejná situace nastává i pro druhou rekonstruovanou lávku. Oba mosty mají střední podpěru, která má negativní vliv na hydrotechnické poměry v okolí mostního objektu.

V rámci rekonstrukce lávek došlo k odstranění střední podpěry, tím také ke změně statického schématu při zachování délky přemostění. Na nové konstrukce lávek byly použity předpjaté nosníky tvaru T.

Základní parametry:
  • Délka přemostění – 13,80 m
  • Délka lávky – 14,80 m
  • Šířka – 1,40 m
  • Výška – 2,20 m
Lokace projektu