0%

REKONSTRUKCE KANALIZACE - VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - DAREX

Investor : Hlavní město Praha
Dodavatel : Metrostav a.s.
Výstavba : leden 2018 – červen 2019
Lokace : Václavské nám., Praha 1

Stavba řešila rekonstrukci a zesílení stávající kanalizace 700/1250. Stavba byla koordinována se záměrem revitalizace Václavského náměstí tak, aby výstavba plánovaných ramp do podzemních garáží a jejich přitížení kanalizaci nepoškodilo. Proto byla rekonstrukce provedena ve stavební jámě a kanalizace byla uložena do železobetonové chráničky, která kromě ochrany proti přitížení umožní i budoucí obnovu nebo zkapacitnění kanalizace. Konstrukce stoky byla provedena vyzděním z kanalizačních cihel, žlábek je v celém úseku řešen z čedičových tvarovek.

  • profil 700/1250
  • materiál zděná cihlová s čedičovým žlabem a bočnicí
  • délka 70 m
  • sklon 11,2 ‰
  • hloubka dna potrubí pod terénem . . . 6,9 – 7,2 m