0%

REKONSTRUKCE KANALIZACE V ZAHRADĚ KINSKÝCH

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: METROSTAV a.s.
Výstavba: červen 2010 – květen 2011
Lokace: Zahrada Kinských, ul. Na Hřebenkách

Rekonstrukce stoky proběhla od budoucí lomové šachty na stoce 600/1100 před spojnou komorou v ulici Šermířská. Ze spojné komory stoka dále pokračuje do zahrady Kinských a rekonstruovaný úsek končil v revizní šachtě před ulicí Na Hřebenkách.

Základní parametry:
  • Celková délka stoky – 251 m
  • Délka stoky – zděná, čedičové cihly DN800 – 10,5 m
  • Délka stoky – čedič DN800 – 182,5 m
  • Délka stoky – ŽB s čedič. výstelkou DN1000 – 30,2 m
  • Délka stoky – ŽB s čedič. výstelkou DN1200 – 27,8 m
  • Sklon stoky – 10 – 165‰
  • Profily stoky – DN800, DN1000, DN1200

Práce byly provedeny zčásti v ražené štole a zčásti ve výkopu. Zděná stoka byla nahrazena trubními stokami profilů DN800, DN1000 a DN1200.

Lokace projektu