0%

Podjezd Robotnice

Investor: Hlavní město Praha
Dodavatel:
Výstavba:
Lokace: Pražský okruh – ul. Chlumecká

Tato dosud nerealizovaná stavba řeší problematiku dopravního propojení obchodních areálů na Černém Mostě (IKEA, CČM) s plánovanou výstavbou obytného komplexu Robotnice v katastru Horní Počernice. Hlavní částí stavby je podjezd pod stávající rychlostní komunikací R1.

Navrženy byly předpjaté železobetonové mostní nosníky se spřahující monolitickou železobetonovou deskou, neposuvně uložené na úložném prahu v hlavě pilot. Mostní opěry jsou navrženy stěnou z vrtaných pilot.

V podjezdu bude procházet obslužná komunikace funkční třídy C3 – komunikace se smíšenou stezkou pro cyklisty a pěší.

Základní parametry:
  • délka mostu – 13,05 m
  • rozpětí mostovky – 14,60 m
  • šířka mostu – 46,55 m
  • výška mostu – 8,97 m
Lokace projektu