0%

Podchod Kbely

Investor: Hlavní město Praha
Dodavatel: Prominecon group, a.s.
Výstavba: 5 – 10 / 2010
Lokace: ul. Semčická – ul. Nymburská

Nově realizovaný podchod pro pěší vedený železničním náspem tratě Praha-Turnov propojujil okrajovou část Kbely s jejich centrem.

Obě strany náspu byly částečně odkopány a zajištěny. Ražba podchodu byla prováděna pod ochranou mikropilotového deštníku, díky čemuž mohl být po dobu stavby zachován běžný provoz trati. Ražba probíhala na dvě lávky s ocelovými důlními rámy, ocelovým pažením a stříkaným betonem se sítí. Definitivní konstrukce byla provedena z litého armovaného betonu třídy C 30/37 opatřeného antigrafitti nátěrem. Mezi definitivní a provizorní konstrukcí je provedena hydroizolace pomocí nástřiku na bázi cementu a kopolymeru. Portály podchodu byly obloženy žulovým kamenem.

Základní parametry:
  • Celková délka – 24 m
  • Profil podchodu podkovitý 3,0 x 3,0 m