0%

Oprava silnic ve Velimi

Investor: SÚS Kolín
Dodavatel: Eurovia CS
Výstavba: 05-08/2009
Lokace: obec Velim

Projekt řeší oprava stávajícího povrchu vozovky silnice III/3299 v km 1,360 – 3,345 a silnice III/3294 v km 6,846 – 7,233. Silnice se nachází v obci Velim na okrese Kolín.

Silnice byla opravována po polovinách. Kryt byl tvořen z části z dlážděných kostek a částečně z asfaltových ploch. V průběhu stavby bylo nutno provést koordinaci s výškovým napojením vozovky kolem nově opravovaného náměstí Obránců míru. V rámci možností bylo provedeno rozšíření silnice i v místech oblouků, aby silnice vyhovovala požadavkům silnice III. třídy.

Základní parametry:
  • délka opravy – 2 085 km
  • celková opravovaná plocha – 12 843 m2
Lokace projektu