0%

OPRAVA SHYBKY KMENOVÉ STOKY „K“

Investor: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Dodavatel: VARIS s. r. o.
Výstavba: duben 2009 – červen 2009
Lokace: Výtoň

Součástí kanalizačního sběrače „K“ vedoucího z Modřan do Ústřední čistírny odpadních vod je shybka v ulici Na Výtoni. Shybka pod Vltavou v místě železničního mostu je tvořena dvěma rameny DN1500 a jedním ramenem DN1400. Přítok DN3200 směřuje do středního ramene DN1500 a sousední ramena jsou oddělena vysokými přelivnými hranami proměnné výšky 50 – 215 cm. Velká výška přelivných hran způsobuje, že po většinu roku je jednostranně namáháno střední rameno shybky, k přelivu do sousedních ramen dochází pouze při větších deštích. Při uzavření středního ramene dochází k zpětnému vzdutí splaškových vod do kanalizačního systému. Z těchto důvodů byla upravena, snížena levá přelivná hrana. Projekt se zabýval návrhem tvaru nové přelivné hrany včetně kamenořezů. Nové kameny musely respektovat tvar stávající komory, pro což bylo nutné vyhotovit 3D zaměření stávající přelivné hrany.

Základní parametry:
  • snížení přelivné hrany v délce – 4 m
  • snížení přelivné hrany – 400 – 1150 mm
  • počet kamenů přelivné hrany – 18 ks
  • počet kamenů rozrážecích – 9 ks

Zajímavou kapitolou bylo převádění vod během výstavby a měření stávajícího stavu přelivné hrany. Pro převádění splaškových vod 2000 l/s bylo zapotřebí navýšit původně plánovaný obtok z DN600 na DN800. Vzhledem k velikosti obtoku a problémům s jeho instalací byla využita možnost převedení přes vypínací stoku DN1800.

Lokace projektu