0%

Oprava mostu Borovnice

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Dodavatel: DOT servis s.r.o.
Výstavba: 2017
Lokace: silnice Borovnice – Otročice

Předmětem stavby byla obnova stávajícího silničního mostu přes Sedlický potok. V rámci návrhu tvoří nosnou konstrukci monolitický železobetonový rám o jednom poli. Založení mostu je plošné v pažených jímkách. Opěry (rámové stojky) jsou vetknuté do základových pasů. Mostovka je vetknutá do opěr a je tvořena monolitickou železobetonovou deskou s náběhy.

Základní parametry:
  • Délka – 8,0 m
  • Šířka – 7,5 m