0%

OPRAVA KANALIZACE V ULICI NAD ŠEJDREM

Investor: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Dodavatel: VARIS, spol. s r.o.
Výstavba: 2011 – 2012
Lokace: ul. Nad Šejdrem

Při revizní prohlídce v ul. Nad Šejdrem byl nalezen propad ve vozovce v blízkosti kanalizační šachty. Následně byly zjištěny další propady u celkem tří revizních šachet dešťové kanalizace. Značně porušené revizní šachty kanalizace byly přestavěny na kruhové s vnitřním profilem 2,5 m. Přestavba byla provedena v kruhových těžních šachtách s průměrem 3,6 m a hloubky až 16,2 m. Z jedné těžní šachty byla provedena přeražba stávající porušené stoky.

Základní parametry:
  • Hloubka revizních šachet – 16 m
  • Počet revizních šachet – 3 ks
  • Druh revizních šachet – hlubinné s přestupným oddělením
  • Profil dešťové stoky – DN1200
  • Délka přeražby stávající stoky – 5 m