0%

OPRAVA HAVÁRIE V UL. ČESKOBRODSKÁ

Investor: PVK a.s.
Dodavatel: Čermák a Hrachovec a.s.
Výstavba: 2002
Lokace: ul. Českobrodská

V roce 2002 došlo k náhlému propadu komunikace v ulici Českobrodská. Vzniklá kaverna dosahovala délky cca 12 m, šířky 4 m a hloubky až 5,5 m. Provoz na komunikaci musel být sveden do jednoho jízdního pruhu, což vzhledem k vysoké dopravní zátěži komunikace způsobilo výrazné problémy v celé navazující oblasti, obzvláště ve špičkách.

Propad vznikl vlivem poškození zděné stoky 700/1250 přímo pod komunikací. Tato stoka byla nekapacitní a k jejímu poškození a následnému propadu vozovky došlo trvalým přetěžováním stoky a vnitřním přetlakem zejména při dešťových událostech.

Po zabezpečení (sanaci) propadu a zprůjezdnění komunikace do dvou jízdních pruhů byla zahájena stavba nové stoky DN1200. Původní stoka plnila během stavby funkci obtoku. Návrh profilu nové stoky byl proveden s ohledem na výhledový stav. Z důvodu velkých rychlostí odpadních vod (přes 10 m/s) byly pro výstavbu nové stoky použity roury z tvárné litiny. Nová stoka délky 551 m byla budována částečně v ražbě a částečně v otevřeném výkopu. Ražbou byly řešeny hluboké úseky stoky (cca 140 m) a také podchod pod komunikací bez omezení silničního provozu.

Lokace projektu