0%

Multichránička Zličín

Investor: Pražská energetika, a.s.
Dodavatel: POHL cz, a.s.
Výstavba: 09/2005 – 12/2005
Lokace: OC Metropole Zličín

Stavba řeší energetické zásobování letiště Ruzyně. Vzhledem k minimu času na přípravu projektu i vlastní stavbu, bylo nutno zvolit technologii, jež nebude příliš ovlivňována rozmary počasí a technologickými pauzami. Jako vhodná varianta se ukázalo uložení kabelů do trub ze šroubovitě vinutého plechu na koncích zaústěných do železobetonových technických komor TK1 a TK2 odkud jsou kabely vyvedeny do kopaných tras. Multichránička i technické komory jsou uzpůsobeny pro oboustranné vystrojení výložníky.

Základní parametry:
  • celková délka – 200 m
  • hloubka dna – 3,2 – 3,5 m
  • délka multichráničky – 181 m
  • profil multichráničky – 2400 x 2,5 mm
  • materiál – spirálově stočený ocelový plech
  • šířka / výška vlny plechu – 100/20 mm

Stavba multichráničky byla v celé délce provedena ve výkopu.