0%

Kolektor Uhříněves

Investor: Kolektory Praha a.s.
Dodavatel: kolektiv
Výstavba: 2013 – 2015
Lokace: Průmyslové areály – Uhříněves

Kolektor Uhříněves byl od poloviny 70. let minulého století využíván vlastníky přilehlých průmyslových areálů zcela v rozporu s legislativními požadavky. O opravě a dovybavení kolektoru bylo rozhodnuto po jeho převedení do správy společnosti Kolektory Praha a.s.

Kolektor je uložen 1 – 2 m pod povrchem a je tvořen čtyřmi hlavními větvemi o celkové délce 2,3 km. Světlý profil kolektoru je 2,1 x 1,95 m. Kolektor je tvořen železobetonovým rámem vetknutým do monolitické desky.

Oprava kolektoru spočívala zejména v:
  • vyčištění prostoru od nefunkčních vedení
  • identifikace kabelů
  • zrušení nefunkčních a nevyužívaných prostupů
  • sanace železobetonových konstrukcí a podlahy
  • montáž nových ocelových konstrukcí
  • oprava únikových a montážních vstupů
  • oprava nadzemních objektů – PŘS a strojovny VZT
  • oprava prostupů vedení stěnami kolektoru
  • zprovoznění vnitřního vybavení – elektroinstalace

Opravy jsou rozděleny do několika etap. Cílem oprav kolektoru je bezpečný provoz splňující technické požadavky a nároky na toto vedení a zároveň dodržení veškerých podmínek provozovatele.

Lokace projektu