0%

KOLEKTOR CENTRUM-SMÍCHOV

Kolektor Centrum-Smíchov podchází ve své části koryto řeky Vltavy. V rámci přípravy projektu pro stavební povolení byl proto jako optimální profil kolektoru zvolen vejčitý tvar, který lépe vzdoruje hydrostatickému zatížení. Ražba je uvažována Novou rakouskou tunelovací metodou s členěným výrubem (NRTM), umožňující přizpůsobit technologii ražby skutečným geologickým podmínkám.

Pro stanovení poklesů na povrchu a určení zóny ovlivnění byly použity tyto analytické metody:

 • výpočet poklesů dle Limanova
 • výpočet poklesů dle Jefreye
 • výpočet sedání metodou Loss of Ground
 • analýza metodou konečných prvků

Statické řešení provizorního ostění trasy a technických komor bylo provedeno pomocí:

 • numerického modelu členěného výrubu metodou konečných prvků v programu GEO4 Tunel firmy Fine s.r.o.
 • numerického modelu členěného výrubu metodou konečných prvků v programu Tunel firmy RIB Bausoftware GmbH
 • polygonální metody v programu PROS3 společenství ZČ&VM.
 • únosnost provizorního ostění stanovena v programu Beton 2D firmy Fine s.r.o.

Statické řešení definitivního ostění bylo provedeno pomocí:

 • lineární materiálové analýzy pomocí v programu ESA PT
 • nelineární materiálové analýzy v programu ATENA 2D
 • materiálové analýzy v programu EC2M1N firmy Fine s.r.o.
Lokace projektu