0%

KANALIZACE ČAKOVICE

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Dodavatel: Pragis a.s.
Výstavba: květen 2004 – březen 2005
Lokace: Čakovice

Zásadní část stavby – stoka DN1200 ze sklolaminátu – je součástí Letňanského sběrače. Tato byla provedena v ražbě délky 315 m, v hloubce od 5 m do 12 m pod terénem. V oblouku je stoka zděná. Ražba byla provedena v LB rámech s min. průchozím profilem 750/1800 mm.

Dále byl v rámci projektu řešen nevyhovující technický stav kanalizace v dané městské části. Bylo navrženo kompletní vybudování nové kanalizační sítě včetně domovních přípojek, neboť původní stoková síť byla prováděna v několika časových sledech víceméně svépomocí a bez dodržování standardních prováděcích předpisů. Kanalizace tedy vykazuje nedostatečné krytí stok, nevyhovující spády, netěsnost spar a další běžné problémy.

Lokace projektu