0%

Kabelový tunel západ

Investor: PRE distribuce, a.s.
Dodavatel: POHL cz, a.s.
Výstavba: 01/2006 – 11/2006
Lokace: ul. Na Císařce

Účelem stavby byla rekonstrukce stávající vývodové kabelové trasy z Transformovny 22/110kV Praha – Západ. Vzhledem k nutnosti zachování kabelu v provozu i po dobu rekonstrukce byla zvolena varianta přeložení části kabelové trasy do nového kabelového tunelu. Kabelový tunel je rozdělen na dvě části – uvnitř a vně areálu transformovny. Součástí tunelu jsou tři šachty Š21, Š22 a Š23, ze kterých je vždy část kabelů vyváděna do kopaných tras.

Základní parametry:
  • celková délka – 344 m
  • hloubka dna – 3,0 – 6,6 m
  • profil tunelu obdélníkový 1 – 2,1 x 2,5 m
  • profil tunelu obdélníkový 2 – 2,1 x 2,2 m
  • šachta Š21 – 4 x 4 m, hl. = 4,6 m
  • šachta Š22 – 4 x 4 m, hl. = 4,8 m
  • šachta Š23 – 3,5 x 3,8m, hl. = 6,6 m

Stavba byla prováděna převážně v paženém výkopu, Šachty byly vyhloubeny hornickým způsobem. Definitivní konstrukce tunelu a šachet je železobetonová. Pro zajištění vodotěsnosti je použita mezilehlá izolace z bentonitových rohoží. Větrání, měření a regulace jsou řízeny ze stávající rozvodny 22kV.

Lokace projektu