0%

Kabelový tunel Vltava

Statický výpočet definitivního ostění v rámci realizační dokumentace řešil stanovení průběhů a velikostí vnitřních sil, stanovení hlavních napětí, šířku trhlin a deformace. V definitivním ostění dochází již při vzniku velmi malých trhlin ke zmenšení tuhosti průřezu a k následnému přerozdělení vnitřních sil do méně namáhaných oblastí. Dochází tedy k jejich redistribuci ještě před dosažením mezních stavů.

Lokace projektu