0%

Kabelový tunel Vltava

Investor: PRE distribuce, a.s.
Dodavatel: Navatyp a.s.
Výstavba: 03/2007 – 08/2008
Lokace: Rašínovo nábřeží – Hořejší nábřeží, Podskalí

Kabelový tunel řeší propojení transformoven Karlov a Smíchov. Vzhledem ke skutečnosti, že transformovny jsou odděleny říčním tokem Vltavy, byl tunel jedinou možností, jak zajistit spolehlivost, obsluhovatelnost a stálou dostupnost takového propojení i v případě poruchy. Celková délka tunelu je cca 281m a tvoří ho vlastní tunel podkovitého profilu a 2 technologické šachty. Tunel je navržen pro jednostranné uložení kabelů.

Základní parametry:
  • celková délka – 281,3 m
  • hloubka tunelu pod hladinou Vltavy – 22,8 m
  • mocnost nadloží – 15,5 m
  • profil tunelu – š = 1,85 m, v = 2,5 m
  • šachta K35 – Ø 3,9 m, hl. = 32,9 m
  • šachta K36 – Ø 3,2 m, hl. = 26,8 m

Při návrhu konstrukce a trasy tunelu se jako největší problém ukázaly geologické podmínky v uvažovaném místě podchodu Vltavy. Inženýrskogeologický průzkum prokázal horninový masiv s výraznými tektonickými poruchami a agresivní prostředí.

Provizorní konstrukce tunelu byla tvořena ocelovými důlními profily K v kombinaci se stříkaným betonem. Definitivní ostění bude tvořit armovaný beton litý do bednění. Hydroizolace díla je řešena mezilehlou izolací vloženou mezi provizorní a definitivní ostění.

Lokace projektu