0%

Kabelový tunel Štvanice

Investor: Pražská energetika, a.s.
Dodavatel: POHL cz, a.s.
Výstavba: 09/1999 – 06/2001
Lokace: Ostrov Štvanice, Bubenské nábřeží – Rohanské nábřeží

Kabelový tunel Štvanice řeší propojení transformoven Holešovice a Střed. Vzhledem k tomu, že transformovny jsou odděleny říčním tokem Vltavy, je kabelový tunel jedinou možností, jak tomuto propojení zajistit spolehlivost, obsluhovatelnost a stálou dostupnost. Součástí vlastního tunelu jsou šachty J31 (Holešovice) a J32 (Karlín).

Základní parametry:
  • celková osová délka tunelu – 585 m
  • profil tunelu podkovitý – 2,15 x 1,8 m
  • hloubka dna tunelu pod Vltavou…..18,5 m
  • šachta J31 – Ø 3,9 m, hl. 30 m
  • šachta J32 – Ø 3,1 m, hl. 23 m

Při návrhu konstrukce a trasy tunelu se jako největší problém ukázaly geologické podmínky v uvažovaném místě podchodu Vltavy, neboť inženýrskogeologický průzkum indikoval horninový masiv s výraznými tektonickými poruchami. Díky dodržení technologické kázně vysoce kvalitnímu provedení díla lze tunel prohlásit jako „suchý“.

Lokace projektu